Sorg og krise

Når man oplever voldsomme begivenheder og livskriser, er det helt normalt at reagere med stress og sorg. Et menneskeliv er fyldt med op- og nedture, og det er de færreste, der går gennem livet uden at møde en eller flere livskriser. Nogle gange dykker livsglæden og tvivlen på én selv opstår. Som mennesker kan vi især blive påvirkede, når vi oplever voldsomme begivenheder eller belastninger, der skaber forandringer. Det kan for eksempel være en kritisk hændelse, men også tab, ulykker, katastrofer og overfald skaber forandringer i livet.

Sorg og krise

Sorg og krise er noget, de fleste oplever og det er derfor en del af at gå gennem livet. Selvom langt de fleste mennesker skal opleve det, kommer de ofte igennem det med støtte fra venner og familie. Man kan dog også blive så fastlåst i en sorg eller en krise, at man får brug for professionel hjælp til at komme videre.

Hvad er sorg?

At opleve sorg, er en naturlig tilstand, der opstår i forbindelse med at miste noget, man har været følelsesmæssigt tilknyttet til. Det kan blandt andet være i forbindelse med et tab af en nærtstående, skilsmisse, opsigelse på jobbet eller sygdom hos én selv eller i familien.

Sorg er en smertefuld tilstand, der kan komme til udtryk både fysisk og psykisk. Psykisk kan man opleve at være trist og fortvivlet, ikke kunne mærke sig selv, samt føle vrede over det tab, man har oplevet. Fysisk kan man opleve manglende appetit, overvældende træthed, hovedpine og muskelspændinger. Udtrykket for sorg kan variere fra person til person, og det er dermed forskelligt, om man bliver påvirket fysisk, psykisk eller begge dele. Nogle har måske lettere til tårer og vil derfor græde meget, mens andre er mere stille og indelukkede, hvilket dog ikke betyder, at sorgen er mindre.

Bearbejdning af sorg ..

At få bearbejdet en sorg, kan være en langvarig proces, det tager tid, og som tiden går, bliver det nemmere og nemmere at acceptere det tab, man har oplevet. Typisk vil man begynde at affinde sig med situationen, lære at leve med den og samtidigt naturligt begynde at skabe en mening med livet efter tabet.

For de fleste forsvinder sorgen aldrig helt. Men det er absolut muligt og efterstræbsomt, at få sorgen så godt  bearbejdet, at den formår ikke at fylde det vågne sind særligt ofte, så man kan komme videre i livet, og primært have fokus på det.

I nogle tilfælde vil sorgen kunne blive ved med at være altoverskyggende. Her taler man om, at sorgen bliver patologisk eller kronisk. Dette er typisk i forbindelse med tab af en nærtstående person. Følelserne og tabet kommer til at dominere ens liv i lang tid efter det udløste tab, og den døende kan komme til at spille en større rolle, end de mennesker der ellers er omkring én. Her vil man ofte føle at man er blevet væk for sig selv, at meningen med livet er svær at finde, og det er svært at involvere sig sådan ordentligt i sit liv og de mennesker der er omkring en.

Læs også om:  Følelsernes magt

Her anbefaler jeg på det kraftigste en professionel hjælp, som over tid kan stimmulere re-engageringen i de kære der stadig er i livet.

 

Hvad er krise? 

Langt de fleste vil opleve at komme ud for en eller flere kriser i deres liv. En krise er en psykisk reaktion på noget, man bliver udsat for. Man føler ikke, at man kan håndtere den situation, man står i. Krise kan for eksempel opleves i forbindelse med tab af en nærtstående person, skilsmisse, alvorlig sygdom eller store overgange i livet. Sorg er en naturlig del af en krise.

I perioden efter en større livsændring eller belastende begivenhed, kan der opstå en tilpasningsreaktion. Sådan en reaktion er typisk karakteriseret ved angst, nedtrykthed, irritabilitet, bekymring, manglende livsglæde, dårlig koncentration og en følelse af magtesløshed. Fysisk kan man for eksempel opleve, at man er mere anspændt.

De fleste kommer sig naturligt over tid gennem en krise. Særligt hvis man får god støtte fra venner og familie. Efterhånden vil man begynde at tilpasse sig og have mere fokus på fremtiden.

 

Hvad er forskellen på sorg og krise?

Sorg opstår ved at miste, og ses således ofte i forbindelse med dødsfald eller tab af nære relationer såsom ved tab af en romantisk partner eller en god ven. Sorgen fremkalder de negative følelser og tanker, som opstår omkring tabet. Det kan for eksempel være følelser som tomhed, håbløshed og meningsløshed. Krise er derimod en tilstand, der opstår efter større omvæltninger eller traumatiske hændelser, hvor den berørte pludselig befinder sig i en kritisk tilstand af angst, panik eller bekymring.

Forskellen på sorg og krise er altså, at krisen kan virke truende og påvirke de væsentlige livsmål eller livsværdier, mens sorgen derimod opstår som en reaktion på et tab, hvor man har mistet noget vigtigt af sig selv.

Derudover er sorgen ofte en langvarig proces, som nogle gange er nødvendigt at arbejde sig igennem. Hvorimod krise er en akut reaktion som overbelaster personen, og i nogle tilfælde gør denne ude af stand til at forholde sig hensigtsmæssigt til den traumatiske oplevelse – både følelsesmæssigt og praktisk. Da de to begreber adskiller sig fra hinanden, vil det for eksempelvis at miste én man har kær, ikke nødvendigvis udløse en krisetilstand, men blot sorg.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at både sorg og krise kan forårsage fysiske symptomer såsom hovedpine, svimmelhed, kvalme, træthed, muskelsmerter og lignende. Sådanne reaktioner kan være længerevarende, hvorfor der kan være behov for professionel hjælp fra en psykoterapeut.

Læs også om:  Livskrise

Sorg og Krise

 

En livskrise

…Er en kombination af ovenstående. Her bliver man typisk udsat for en pludselig ændring i sit liv, uden at have set det komme ej heller ønske det.

Reaktionen på det er et mix af chok, dyb sorg og overvældelse af hvad der er hændt en. Det der kan blive problematisk i en livskrise er at hverken chok eller sorg forsvinder af sig selv.

Ofte vil man hele efter det man har været udsat for, pludselig er man over det svære i livskrisen. Men tilfælde hvor psykoterapi kommer i spil, er når man efter 2 eller 3 eller 4 år ikke er kommet videre. Dér der det en gave til livet at få hjælp til at give slip, komme videre lægge alt det udfordrende og følelserne tilknyttet bag sig.

… Og det behøver ikke tage mange sessioner.Det kan være én sætning der forløser. Læs Christinas historie

Men det kan godt tage en rum tid, med den tidsramme, men så er efterreaktionerne komplekse, og der er modstand på at give slip. Oftest er meget dog allerede bearbejdet i det ubevidste, hvor det sidste svære blot mangler.

Link til stressens / krisens fire faser

Sorg fremkalder ofte krise

Ofte udløser en krisesituation en sorg, som efterfølgende kan fremkalde en krise. Det er meget tungt at føle sorg, og det kan blandt andet mærkes ved for eksempel:

 • Dødsfald
 • At miste sit job
 • At blive boligløs
 • Ved skilsmisse
 • Tab af selvværd
 • Sygdom i familien

Sorgbearbejdelse er ensbetydende med, at du kan tåle at erkende dit tab eller det der er hændt. Det vil sige, at du tør mærke og gennemleve smerten, opleve at være ked af det, måske føle dårlig samvittighed, skam og vrede over at det tabte eller det der er sket. Over tid vil du kunne reinvestere følelser og energi i dit forandrede liv, og det bliver naturligt at være dig.

 

Hvordan kommer man igennem krisen?

For at komme bedst igennem en krise, er det vigtigt, at man erkender sin situation og stille og roligt begynder at accepterer den. Først derefter er det muligt at kunne arbejde sig videre ved for eksempel at bruge krisen positivt som en forandringsproces til at skabe forbedringer i sit liv. Hvis man ikke forholder sig til krisen på en konstruktiv måde, kan det føre til depression og ængstelighed.

Når man står midt i en krise, kan man føle sig magtesløs. Man kan opleve, at livet ikke giver mening, at der ikke er nogen vej ud eller at livet aldring bliver godt igen. Den eneste vej ud af magtesløshed er accept af tingene som der er blevet, acceptere de følelser der huserer i dig, og være omsorgsfuld og forstående overfor dig selv, og så handling! Gøre det der er godt for dig selv.

Læs også om:  Selvværd og selvtillid

Nogle gange kan det være rigtig godt at opsøge en professionel for at få hjælp til at sortere de forskellige tanker og dermed undgå, at man udvikler mere alvorlige psykiske udfordringer.
Hvis man ikke får den rette hjælp, kan kriser udvikle sig til angst, depression, stress eller belastningsreaktion.

 

Gode råd om hjælp til selvhjælp

Det er individuelt, hvad der hjælper med at komme igennem en tid med belastninger efter kritiske hændelser og store omstillinger. Noget du selv kan gøre for at få det bedre både fysisk og psykisk, er:

 • Brug naturen som afstresser, som en kærlig helende gestus til dig selv
 • Undgå at du isolerer dig og lukke dig fuldstændigt inde
 • Acceptér at det er naturligt og helt okay at reagere
 • Giv dig selv stor mængder at selvkærlig omsorg og trøst
 • Giv plads til dine følelser
 • Pas på dig selv – ulykker sker ofte, når man står midt i en krise grundet manglende koncentration
 • Foretag dig noget der plejer at give dig energi og løfte dit humør
 • Sørg for at få din nattesøvn
 • Del dine tanker med andre og tag imod støtte fra dit netværk
 • Oprethold de vigtigste daglige rutiner og gøremål
 • Fysisk bevægelse er godt for at nulstille hjerne og krop
 • Brug også tid på bare at sidde og gå i stirren ud af vinduet, med en god kop varmt, og gode vejrtrækninger, hvor du mærker at du absorberer forandringen
 • Overvej om du har brug for professionel hjælp

 

Behandling af sorg og krise

Sorg og livskriser er et menneskeligt livsvilkår og er derfor ikke nødvendigvis terapikrævende. Men måden man reagerer på i en krise, kan være afgørende for, om man fastlåser sig eller om man udvikler sig af den.

Med et terapiforløb hos mig er der særligt fokus på gennem omsorg, støtte og forståelse at hjælpe dig videre i livet. Behandlingen vil blandt andet indebære at få normaliseret mange af de reaktioner, du oplever. Det er ligeledes værdifuldt at afdække, hvordan man får skabt de bedste rammer for den proces, man gennemgår i forhold til ens netværk, hverdag og aktiviteter.

Har du spørgsmål til, hvordan jeg kan hjælpe dig med at komme gennem den sorg og krisetilstand, som du står i lige nu, eller ønsker du at booke en tid, er du altid velkommen til at kontakte mig, til en kort og uforpligtende samtale.

Jeg kan kontaktes via sms  på telefon 26 23 57 51 eller på mail info@gittegade.dk.

 

Kærlig hilsen