Rigtig mange oplever problemer omkring selvværd og selvtillid. Måden man opfatter sig selv på, kan have indflydelse på både livskvalitet, humør, relationer, præstationer m.m. I mange tilfælde lever man med det og får livet til at virke, men nogle gange kan det være så invaliderende og forstyrrende, at det er nødvendigt at få professionel hjælp til at ændre.

Har du dårligt selvværd og/eller lav selvtillid, kan du styrke det med terapi. Du kan få ændret din selvopfattelse og værdsætte dig selv, for den person du er, få ryddet op i bagagen, så du føler dig værdifuld, fri af smerte og mærker din selvrespekt.

Lavt selvværd og dårlig selvtillid er ofte roden til mange problematikker i dit liv. Det er i sidste ende op til os selv at ændre på det, og det kan gøres på mange måder. En af de mest effektive og nænsomme måder er psykoterapi – og her har jeg stor erfaring og styrke i at hjælpe dig med at genfinde troen på dig selv, glæden ved dig selv og fjerne de følelsesmæssige knuder som sidder i maven og giver problemer med at have det godt.

Forskellen på selvværd og selvtillid

Selvværd og selvtillid er to flittigt anvendte begreber, som i daglig tale ofte bliver blandet sammen. Det kan give lidt forvirring, da der egentlig er tale om to forskellige oplevelser af dig selv. Det er vigtigt at pointere at vores selvværd og selvtillid kan variere igennem livet og de livsfaser vi typisk går igennem, og ikke mindst fra situation til situation.

Du kan nedenfor se, hvordan de to begreber adskiller sig fra hinanden.

Selvværd

Selvværd relaterer sig til den, du er. Det er lig med den værdi, du sætter på dig selv som menneske. Når du har et godt selvværd, føler du dig værdifuld, som du er og for den du er, uden forbehold. Ikke for det du gør og det du er god til, men egentlig bare fordi du er dig! Samtidigt som selvværdet afspejler sig i, i hvor høj grad du er i stand til at acceptere dig selv, som den du er og ikke mindst opleve en form for selvkærlighed bestående af omsorgsfulde følelser overfor dig selv.

Et højt selvværd er kendetegnet ved:

 • Du er glad og tilfreds med dig selv
 • Du mærker omsorg og accept af dig selv
 • Du er ærlig overfor dig selv
 • Du har dine egne meninger og du står ved dem
 • Du accepterer lyse og mørke sider af dig selv, og prøver ikke at bekæmpe dem
 • Du er til stede i nuet
 • Du dømmer ikke dig selv ud fra sammenligninger med andre
 • Du rummer både at få ros og kritik

Selvtillid

Selvtillid er tillid til det, du kan – det er tillid til dine evner, færdigheder og talenter. Hvis du for eksempel har præsteret noget særligt, så øger det din selvtillid. Omvendt hvis du ikke præsterer, det du gerne vil eller hvad andre forventer af dig, kan din selvtillid dale. Høj selvtillid er kendetegnet ved, at du har en oplevelse af, at:

 • Du er god til det du laver
 • Du kan klare det du skal lave
 • Du lærer noget af at fejle
 • Du kan blive bedre til noget uden at frygte det

Hvad er lavt selvværd?

Du kan sagtens have tillid til din kunnen og alligevel være usikker på dit værd. Værdi er noget, der er mellem mennesker, og selvværd er ens eget, men det er ikke uafhængig af ens placering blandt andre.

Læs også om:  Selvværdsboost

Er du afhængig af bekræftelse og andre menneskers ros og anerkendelse? Er det svært for dig at tage en beslutning, eller at tage stilling til ting? Bliver du angst eller ængstelig og usikker når en situation kræver dig? Mangler du tillid til dig selv og andre? Så døjer du højst sandsynligt med lavt selvværd.

At lide af lavt selvværd er en plage, som vil komme til at begrænse dig i mange af livets situationer. Din oplevelse af dig selv og andre kan blive forvrænget således, at du ikke kan forholde dig realistisk til virkeligheden. I din situation bruger du ikke dig selv og dine muligheder i dine relationer. Du begrænser derfor dig selv og dit liv.

Lavt selvværd kan indebære ængstelse, nervøsitet, usikkerhed og angst, et skrøbeligt selvbillede, lav selvtillid, frygt for fremtiden, dårlig samvittighed, bekymringer overfor dine nærmeste og bekymringer overfor dig selv.

De typiske kendetegn som ofte er på spil ved lavt selvværd, er dårligt humør, melankoli, ængstelige eller negative tanker og destruktive følelser. Nogle trækker sig ind i sig selv, mens andre kan være mere udad reagerende på deres følelser, der opstår i situationer, der presser dem. Generelt hersker der usikkerhedsfølelser, mindreværd, selvbebrejdelse og en høj grad af selvkritisk. Ofte føler man skyld, skam, dårlig samvittighed, bekymring, frustration og vrede. Der medfølger til træthed, følelsen af at blive energiforladt og anspændthed.

Symptomer på lavt selvværd

Det kan være, at du har svært ved at sige fra. Måske får du ikke prioriteret dig selv nok i en travl hverdag eller du har måske svært ved at stille krav til dine omgivelser om, hvad du har brug for fra dem, og du kan nemt komme til at tage skylden på dig for alting, du vil ofte være i tvivl om, om det nu også er rigtigt at føle det du gør, om det er er ok at sige fra eller at holde på din mening.

Hvis du har et lavt selvværd, kan du blive overvældet af følelser som for eksempel:

 • Frustration
 • Tvivl
 • Forkerthedsfølelse
 • Ensomhed
 • Raseri
 • Magtesløshed
 • Tristhed
 • Selvkritik
 • Skamfølelse

Derudover kan symptomerne kan også være fysiske og de vil ofte være ligesom dem, som opleves ved en krise eller en eksamen. Det kan være hjertebanken, sved – når skammen, tvivlen eller ”forkerthedsfølelsen” melder sig, ondt i maven, tør i halsen, rødme og svært ved at få ord frem.

Alt sammen er noget der kan ændres! Alle følelserne, tankerne og de fysiske symptomer hænger sammen, og hele billedet kan ændres med effektive teknikker, som psykoterapi tilbyder.

Hvad er selvtillid? Og hvilke udfordringer er der med det?

Når troen på egne evner svigter, kan det have en drastisk effekt på mange områder. Lav selvtillid kan skabe forhindringer i at nå sit fulde potentiale i livet, og dette fører ofte til en følelse af ulykkelighed og en lang række andre problemer.

At have lav selvtillid har altså typisk en negativ indflydelse på dit liv. Det kan være alt lige fra, at man ikke tør at bede om lønforhøjelse til, at man ikke tør invitere en anden person ud på for eksempel en date. Udover arbejds- og sociale relationer, kan problemer med selvtilliden også påvirke de følelsesmæssige tilstande. Typisk vil man også opleve problemer, som kan resultere i, at man bliver bange for at kaste sig ud i nye ting, samt manglende tro på at dine drømme kan blive til virkelighed. Dette kan være svært at bryde på egen hånd, nogle gange umuligt.

Læs også om:  Sorg og krise

Selvom årsagen til dårlig selvtillid i voksenlivet måske skal findes tilbage i barndommen, ligesom det er det med selvværdet, så er det vigtigt, at der fokuseres på, at der er hjælp at hente!

Fortiden kan ingen faktuelt ændre på, men man kan reducere dens indflydelse på nutiden, så der kommer frihed til at leve livet efter hvad der føles sjovt, godt, vigtigt og spændende – alt det der kræver mod og tillid til dig selv og livet.

Tegn på lav selvtillid

Lav selvtillid opstår, blandt andet, når vi enten oplever at blive kritiseret eller rettet på som børn og som voksen, men især som børn. Det kan også ske ved at lytte til at andre bliver kritiseret eller nedgjort/ skældt ud, noget der sætte ubehagelige følelser igang, uanset om det er personligt eller noget vi ser og overhører ske for andre.

Vi kan også instinktivt kopierer vores forældres lave selvtillids følelser – som foregår fuldstændigt ubevidst, eller hvis vi udsættes for en situation, hvor vi har følt os mangelfulde, er blevet drillet eller mobbet.

I disse situationer, danner hjernen hurtigt en form for beskyttelses overbevisning, som kunne være at vi “ikke er gode nok”!? Helt enkelt for at huske os på hvor “galt det kan gå”, så vi ikke udsætter os selv for tilsvarende oplevelser i fremtiden:

Men måske kan du se at den beskyttelse hurtigt bliver en hæmsko!? Det kaldes at danne begrænsende overbevisninger, som så styrer vores oplevelse og opfattelse af os selv og verden – og som ender med at styre de muligheder vi har.

Det kan lyde kompliceret at ændre på, men det er det faktisk ikke!

Det kræver blot en erfaren professionel terapeut, der er uddannet til at hjælpe sindet / hjernen ud af de overbevisninger og gamle hukommelser af ubehag og mangelfuldhed.

Du er nemlig den, du skal være! Du har det hele inden i dig, det skal blot vækkes til live …

Der er selvfølgelig nogle tegn, som hyppigt går igen hos personer, der har udfordringer med selvtilliden.
De typiske tegn på lav selvtillid er:

 • Problemer med at tale i offentligheden, ved fremlæggelser, i gruppearbejde
 • Problemer og mange spekulationer med at turde nye ting
 • Manglende tro på sig selv
 • Relations problemer – har svært ved at finde og fastholde relationer
 • Problemer med at være i et fast parforhold

Lider du af lavt selvværd eller mangel på selvtillid?

Føler du dig begrænset i hverdagen, så kan det være tegn på lavt selvværd og mangel på selvtillid. Kan du svare ja til en eller flere af nedenstående punkter, kan terapi være det rette for dig.

 • Du kan være meget selvkritisk og hård ved dig selv.
 • Du afholder dig fra at gøre ting, som du gerne vil, fordi du ikke tror på dig selv og dit værd.
 • Du er optaget af, hvad andre tænker og mener om dig, og bruger derfor meget energi på at leve op til andres forventninger.
 • Du bliver ofte grebet af usikkerhed og nervøsitet, hvis du skal vise noget til eller foran andre.
 • Du tilsidesætter dig selv og dine egne behov eller værdier, fordi du ikke føler dig lige så betydningsfuld som andre.
Læs også om:  Følelsernes magt

Det kan du selv gøre

Vejen til at styrke dit selvværd og din selvtillid handler blandt andet om at blive mere bevidst om, hvilke negative tanker du har samt øve dig i at vende dem til en støtte, en forståelse af dig selv og dine reaktioner og ikke mindst øve dig i at være mere venlig overfor dig selv, frem for kritisk. Det handler basalt set om at begynde være god ved dig selv, forstående overfor dig selv, tilgive dig selv, være medfølende – ligesom du er det overfor formegentlig alle andre end dig selv!? Det er helt klassisk at vi er meget mere firkantede og dømmende overfor os selv, hvorimod vi nærmest altid kan finde forståelse og forklaringer på andres fejl og mangler.

Lavt selvværd og selvtillid påvirker i mange aspekter vores hverdag. For eksempel i skolen, på jobbet, i parforhold og i sociale sammenhænge. Så at begynde at tage det alvorligt er en fantastisk investering i din trivsel og din fremtid. Men eftersom at vores opfattelse af os selv ligger dybt begravet og hengemt i det ubevidste sind, så kan det være svært at styre og ændre på selv, og det kan tage lang tid, som op mod flere år.

Derfor er det også værd at overveje hvor lang tid du vil bokse med problemerne. For med den rette hjælp, af en professionel og erfaren terapeut, så kan det gå forholdsvist hurtigt at ændre på! Det er kun opfattelser af dig selv, det er IKKE sandheden, og det ved hele dit system godt. Men mønstre ændrer sig ikke frivilligt, det er en reptil præmis, at når noget er registreret af hjernen som beskyttelse eller fare, så skal det forblive sådan. Ændring af det kan sagtens ske, det kræver bare at man ved hvad man skal gøre, og professionel terapeutisk assistance er den hurtigste vej.

Professionel behandling af lavt selvværd og selvtillid

Et forløb hos mig kan hjælpe dig rigtig godt videre, hvis du oplever tegn på usikkerhed, mindreværd og ikke god nok følelser, lavt selvværd eller dårlig samvittighed og lav tillid til dig selv og dine evner, tilbagevendende problemer i parforhold og på jobbet.

Terapi hjælper dig med at ændre dine tankemønstre, udvikle dit fundament for selvværd og din selvtillid, lærer dig at sætte sunde grænser, øge omsorgen, accepten og ansvarligheden overfor dig selv. Samtidig som du får bearbejdet / henlagt dårlige oplevelser fra din fortid, som din krop husker, og som tynger dig og får dig til at miste troen på dig selv og dit værd. Kroppen har i virkeligheden slet ikke godt af at gå og gemme på den bagage, og du fortjener ikke at gå og lide under det!

Med et terapiforløb hos mig i min klinik i Hedehusene vil du komme i bedre kontakt med dig selv, din tro på dig selv, dine behov, dine grænser og få styrket følelsen af at være elsket og accepteret i langt højere grad end du troede muligt.

Har du spørgsmål til, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer, er du altid velkommen til at kontakte mig. Jeg kan kontaktes på telefon 26 23 57 51 eller på mail info@gittegade.dk.

 

Mange hilsner    Lavt selvværd

Lavt selvværd